• Schooldijkje 54, 7914 TT Noordscheschut (nabij Hoogeveen, Drenthe)

Disclaimer Erik Talens Montage

De inhoud van de website van Erik Talens Montage is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Erik Talens Montage er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Erik Talens Montage aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.

Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Links naar derden
Erik Talens Montage heeft op haar website links geplaatst naar websites van derden. Erik Talens Montage is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
Erik Talens Montage plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de Erik Talens Montage-site zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright
Alle rechten op de Erik Talens Montage-website, dan wel ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere onderwerpen op de Erik Talens Montage-website, berusten bij Erik Talens Montage, tenzij anders vermeld.

Privacy
Indien de bezoeker van de Erik Talens Montage -website zich opgeeft via de Erik Talens Montage-website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan Erik Talens Montage te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens).
In dit geval geeft een bezoeker Erik Talens Montage toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Erik Talens Montage.

De door de bezoeker aan Erik Talens Montage beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens en zullen daarom nooit zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden.
Op uw verzoek zal Erik Talens Montage u;

  • inzage geven in de door Erik Talens Montage verwerkte gegevens,
  • uw gegevens aanpassen/actualiseren of
  • uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Statistieken en cookies
Om het gebruik van de Erik Talens Montage -website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze technische gegevens over o.a. het gebruik van de website bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. Erik Talens Montage koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die u eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt.

Klachten over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens?
Heb je toch klachten hierover?
Dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen via info@eriktalensmontage.nl

disclaimer